FLASH NEWS
FLASH NEWS
Saturday, March 25, 2023

จอภาพ (Monitor)

จอภาพ (Monitor) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นใช้ในการทำงานใช้ในการติดต่อสื่อสารหรือว่าใช้เพื่อความบันเทิงนั่นเอง

ซึ่งโลกปัจจุบันได้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นทำให้อุปกรณ์ต่าง ๆ มีความหลากหลายและมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งวันนี้ที่เราจะนำมาให้ทุกคนรู้จักกันนั่นก็คือจอภาพ (Monitor) ซึ่งเป็นจอของคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันในปัจจุบัน

ลักษณะของ จอภาพ (Monitor)

จอภาพ

ลักษณะของจอภาพ (Monitor) หรือจอคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแสดงผลที่เรารู้จักกันและมีความสำคัญมาก ๆเพราะจะช่วยให้เรามองเห็นการใช้งานต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วนและยังเป็นตัวรายงานความเคลื่อนไหวของงานเราหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์อีกด้วย ซึ่งจอคอมพิวเตอร์มีความสำคัญอย่างมากเพราะถ้าหากเราเลือกจอที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมันจะไม่ทำลายระบบสายตาของเราเราจึงควรเลือกจอที่มีแบบการลดแสงสีฟ้าและจอที่มีขนาดใหญ่เพื่อสะดวกสบายในการมองและเลือกจอที่มีขนาดแบนราบเบาบางสามารถโยกย้ายไปตั้งที่พื้นที่อื่นๆได้เมื่อเราต้องทำการย้ายบ้านหรือยายห้องไม่เกะกะเทอะทะใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อยในการจัดวางเพียงเท่านั้น

จอภาพ

ประโยชน์ของจอภาพ (Monitor)

จอภาพ

ประโยชน์ของจอภาพ (Monitor)เป็นการแสดงผลของการทำงานต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ออกมาให้เรารับรู้การผ่านภาพและระบบเสียงซึ่งจอภาพ จะสามารถช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าหากคอมพิวเตอร์ของเราไม่มีจอภาพเราก็ไม่สามารถทำงานได้เลยเพราะจอภาพเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างมากของเครื่องคอมพิวเตอร์เหมือนกับเมาส์ที่เป็นอุปกรณ์สั่งการของเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเองซึ่งจอภาพจะมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นจอแบนหรือว่าจะเป็นจอขนาดยาวจอขนาดกว้างเป็นพิเศษและมีจอถนอมสายตาอีกด้วยซึ่งจะภาพต่าง ๆ อยู่ที่รูปแบบงานของเราที่ใช้ในการทำไม่ว่าจะเป็นตัดต่อวีดีโองานเอกสารงานเขียนโปรแกรมต่าง ๆ หรือว่าการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์ก็จำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์เสริมอย่างจอ ที่เป็น อุปกรณ์สำคัญในการทำงานนั่นเอง

ติดตามข่าวสารวงการไอทีอัพเดทเทคโนโลยีใหม่ๆได้ที่นี่