FLASH NEWS
FLASH NEWS
Tuesday, March 28, 2023

นวัตกรรมยุคไอที มีอะไรบ้างไปดูกันเลยคะ

เราทราบถึงการพัฒนา เราก็เข้าสู่ยุคไอทีมาสักพักแล้วมีเครื่องมือต่างๆ สิ่งต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นที่ทำให้เราสามารถใช้สิ่งต่างๆได้ง่ายและสะดวกไม่จำเป็นต้องทำการเดินทาง มีการให้บริการของรถไฟฟ้า การให้บริการของคุณยศในต่างประเทศ การให้บริการของเครื่องต่างๆที่ได้มีการพัฒนา เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่มีการพัฒนามากขึ้นและสะดวกสบายมากขึ้น และสำหรับ นวัตกรรมยุคไอที

นวัตกรรมยุคไอที สร้างระบบการเรียนรู้ใหม่

นวัตกรรมยุคไอที คอม

ที่เราพูดถึงในวันนี้ก็คือเป็นการพัฒนาของยุค นวัตกรรม ยุคไอทีที่สามารถสร้างระบบการเรียนรู้ใหม่ได้ สำหรับการสร้างระบบการเรียนรู้ใหม่ก็คือเมื่อย้อนไปเมื่อ 10 ปีที่แล้วและหากย้อนนานกว่านั้นระบบการศึกษาของประเทศไทย การเรียนรู้ภายในห้องเรียนใช้คุณครูในการสอนเพียงอย่างเดียว การใช้อาจารย์ผู้สอนไม่ได้มีสื่ออะไรมากมายที่ทำให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้น การเรียนรู้อุปกรณ์ในการเรียนก็คือสมุดกระดาษ กาและดินสอที่เป็นอุปกรณ์การเรียน ก็ชอบอยู่แล้วว่ากระดาษเป็นอะไรที่ย่อยสลายยากมากๆ เพราะฉะนั้นแม้ว่าจะมีการรีไซเคิลแต่ก็ไม่ได้ช่วยให้มันย่อยสลายได้เร็วขึ้น

นวัตกรรม ยุคไอที เด้ก

นวัตกรรมในยุคไอที จึงได้มาช่วยระบบการศึกษา ก็คือการมีอุปกรณ์ตัวใหม่หรืออุปกรณ์ของเทคโนโลยีตัวใหม่ ที่เราเรียกว่า แท็บเล็ต หรือในบางโรงเรียนหรือบางมหาลัย อาจจะใช้ iPad เป็นอุปกรณ์ที่เราสามารถใช้มาเป็นสื่อการเรียนการสอนในปัจจุบันได้ ทำสำหรับหน้าที่ของแท็บเล็ตสามารถเปิดเอกสารได้ในแท็บเล็ต เราสามารถหาค้นคว้าหาความรู้ในแท็บเล็ตได้เพื่อเข้าสู่ระบบของ Google ในการหาข้อมูลความรู้ที่เราต้องการศึกษา ใช้เปิดเป็นสื่อการเรียนการสอนให้เด็กได้เห็นภาพมากขึ้น ซึ่งตอนนี้นวัตกรรมยุคไอทีของโลกการศึกษาได้เริ่มต้นให้เด็กอนุบาล ตั้ง มหาวิทยาลัย ใช้ iPad ในการเป็นสื่อการเรียนการสอนหรือใช้แท็บเล็ตในการ เรียนการสอนไม่ได้ใช้ปากกายางลบไม้บรรทัด ในการเรียน การเขียนเอกสารอีกต่อไป ก็ถือได้ว่าช่วยในเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะค่อนข้างละเอียดอ่อนเพราะว่า ความพร้อมของนักศึกษาหรือนักเรียนแต่ละคนมีความพร้อมในการซื้ออุปกรณ์เหล่านี้ไม่เหมือนกันซึ่งสิ่งที่ภาครัฐและ การบริหารหรือกระทรวงการศึกษาก็ต้องเข้ามาช่วยดูแลในด้านนี้ก็คือใช้งบประมาณในการแจก อุปกรณ์ที่เพียงพอต่อนักเรียน ให้ ยุค การศึกษาของเรามีการพัฒนามากขึ้น

นวัตกรรม ยุคไอที เด็ก

บอกแล้วว่าข้อดีของนวัตกรรมไอทีในยุคใหม่นั้นมีข้อดีมากมาย พี่ว่าเราสามารถนำข้อดีเหล่านี้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้ดีมากแค่ไหน ถ้าเราสามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้การศึกษาการใช้ชีวิต การประกอบอาชีพต่างๆของเราก็จะมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นไม่ต้องเสียเวลากับอะไรเลย ยังมีอุปกรณ์ที่คบก็สามารถสร้างสรรค์ธุรกิจสร้างสรรค์การศึกษาต่างๆได้มากมายพร้อมกับเด็กได้  ก้าวไปสู่การเรียนรู้เมื่อเข้าถึงวัยทำงานก็สามารถทำงานได้ง่ายมากขึ้นไม่ต้องมาเรียนรู้การทำงานระบบใหม่ๆ ก็คือคนดีของนวัตกรรมใหม่ๆในยุคไอทีที่สร้างขึ้นมาสำหรับสินค้าบริการใหม่ๆ

ติดตามข่าวสารวงการไอทีอัพเดทเทคโนโลยีใหม่ๆได้ที่นี่