FLASH NEWS
FLASH NEWS
Friday, March 31, 2023

เครื่องพิมพ์หรือปริ้นเตอร์ ที่ใช้สำหรับปริ้นเอกสารและรูปภาพต่าง ๆ

ในสังคมปัจจุบันนั้นอุปกรณ์เสริมสำหรับทำงานด้านเอกสารมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ หนึ่งในนั้นก็คือ เครื่องพิมพ์หรือปริ้นเตอร์ เป็นอุปกรณ์ ที่ใช้สำหรับปริ้นไฟล์เอกสารปริ้นรูปภาพต่าง ๆ ออกมาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้ชมและอ่านกัน ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวนั้นได้รับการพัฒนาจากอดีตที่เป็นเพียงแค่พิมพ์ดีดหรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่าเครื่องพิมพ์ดีดซึ่งนำกระดาษเข้ามาไว้ในเครื่องและกดแป้นพิมพ์ให้มีตัวหนังสือขึ้นบนกระดาษ แต่ปัจจุบันนั้นได้รับพัฒนาสามารถปริ้นได้ตามความพึงพอใจของผู้ใช้งานเลยโดยเราสามารถทำงานในคอมพิวเตอร์ และ Notebook จากนั้นก็สั่งปริ้นรูปภาพหรือว่าไฟล์งานที่ทำในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ Notebook นั้นออกมาใช้งานและเผยแพร่ได้ทันทีถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างมาก…