FLASH NEWS
FLASH NEWS
Thursday, March 30, 2023

การถนอมปุ่มโฮม ให้ยืดอายุการใช้งาน

สำหรับใครหลายๆคนที่ใช้งาน iPad โทรศัพท์มือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนที่เป็นของระบบ iOS นั้นจะมีปุ่มโฮมให้เราเลือกใช้งานและกดอยู่ตลอดระยะเวลาเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีวิธีการและแนวทางเพื่อมา ใช้ใน การถนอมปุ่มโฮม ให้ยืดอายุการใช้งานมากยิ่งขึ้นและไม่มีการชำรุด และสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งระบบการทำงานไม่แปรปรวนนั่นเองไปดูกันเลยว่าเรามีวิธีการและขั้นตอนไหนบ้างมาแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกัน การถนอมปุ่มโฮม วิธีการที่ 1 ปลดล็อค โดยไม่ต้องกดปุ่มโฮม การถนอมปุ่มโฮม…