FLASH NEWS
FLASH NEWS
Saturday, April 01, 2023

Adobe XD โปรแกรมสำหรับนักออกแบบแอพลิเคชั่นที่ฟังก์ชั่นครบครัน

นักดีไซน์แอพลิเคชั่นที่ต้องคิดหน้าต่าง UX ให้ตอบโจทย์และเป็นมิตรกับผู้ให้งานของกลุ่มเป้าหมายในตลาดแอพลิเคชั่นนั้น ๆ มากที่สุด ต้องเจอปัญหาเรื่องความล่าช้าในการจัดเตรียมตัว Prototype หรือตัวต้นแบบกันอย่างแน่นอน ยังไม่รวมว่าไอเดียและรูปแบบเทมเพลตหลักจะดีไซน์แบบไหน ดังนั้น Adobe XD หรือชื่อเต็มว่า Adobe Experience…